Büyüler

Kabala Büyüsü

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

Kabala, çok eski zamanlara dayanan bir Yahudi bilgelik öğretisidir. Yaklaşık dört bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Kabalanın kelime anlamı gelenektir. İnsanlığın doğası, manevi değerleri, metafizik güçlerin insanlar üzerindeki etkisi, insanlığın hükmetme arzusunu inceleyen bir öğretidir. Kabala öğretisinin ana kaynakları oldukça gizlidir. Bu kaynaklar dünyaya hükmeden aileler tarafından sır gibi saklanmaktadır. Kabala öğretisinin kaynaklarına çok sınırlı sayıda insan ulaşabilmektedir. Bu kaynaklara ulaşabilen kişiler kabala öğretisinin nimetlerinden faydalanabilir. Parmakla sayılacak kadar az sayıda olan bu kişiler kabala büyülerini yapmaya hak kazanırlar.

Kabala Büyüsü Nedir?

Kabala öğretisinin kaynaklarına ulaşabilen ve bu kaynaklardaki bilgileri kullanabilme yetisine erişebilen kişiler tarafından yapılan büyülerdir. Metafizik güçleri kullanabilme gücüne sahip kişilerin kabala öğretisine haiz olmasıyla güçleri harmanlanır. Kabala büyüsü, ülkemizde özellikle Osmanlı döneminde popüler bir büyü konumuna gelmiştir. Osmanlı döneminde ülkemizde yoğun olarak yaşayan Yahudiler, ticaret, eğitim, din gibi konularda toplumda önemli mertebelere gelmişlerdir. 17. yüzyılda ülkemizde yaşamış olan Sabatay Sevi isimli Yahudi iş adamı zamanla ticaret işlerini bırakmıştır. Kendini din işlerine adayan Sabatay Sevi, kabala öğretisini kullanmıştır. Zamanla önemli bir tarikat kurmuş ve bu tarikatın liderliğini sürdürmüştür. Bu nedenle çok sayıda Kabala kaynağı ülkemizde toplanmıştır. Bu kaynakların birçoğu Yahudi tarikatları tarafından muhafaza edilmektedir. Ancak bazıları çeşitli yollarla Müslüman medyum hocaların eline geçmiştir. Bu kaynakları ele geçiren medyum hocalar da kendinden sonraki medyum hocalara miras bırakmıştır. Az sayıda medyum hocanın erişim sağlayabileceği bu kaynakları kullanarak birçok kabala büyüsü yapılabilmektedir.

Kabala Büyüsünü Kimler Yapabilir?

Büyü işlemlerini genel olarak medyum hocalar yapabilmektedir. Güvenilir ve güçlü medyum hocalar neredeyse her türlü büyü ritüelini gerçekleştirebilmektedir. Ancak bazı büyüler için özel bazı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Kabala büyüleri de bu grupta yer almaktadır. Kabala büyülerini, sıradan kişiler kesinlikle yapamamaktadır. Yalnızca kabala öğretisinin kaynaklarına erişim sağlayabilen, bu kaynakları çözümlemiş ve sindirmiş kişiler kabala büyülerini yapabilirler. Çünkü kabala büyüleri tamamen büyüyü yapan medyum hocanın ilmine bağlıdır. Medyum hocamız çok küçük yaşlardan bu yana büyü işleriyle ilgilenmektedir. Havas ilmine vakıf, hüddam ilmine haiz, yıldızname falı bakabilen, astrolojik yorumlar yapabilen hocamız ayrıca çok sayıda medyum hocanın erişebildiği kabala kaynaklarına sahiptir. Bu kaynakları doğuştan gelen kabiliyeti ve ilmiyle birleştirerek her türlü kabala büyüsünü yapabilmektedir. Ancak medyum hocamız isteyen her kişiye kabala büyüsü uygulamamaktadır. Öncelikle kendisinin kabala büyüsü icrasına karar vermesi gerekmektedir. Medyum hocamız, büyü türüne karar verirken maddi çıkarları değil önem ve gerek durumunu önemsemektedir.

Kabala Yapılış Amacı Nedir?

Kabala büyüsü, birçok farklı büyünün genel adıdır. Birçok farklı konuda kabala büyüleri yapılabilmektedir. Aşk, sevgi, şans, uğur, kısmet, bereket, huzur, işlerin açılması, eğitim hayatında başarı sağlamak gibi amaçlarla yapılan kabala büyüleri ak büyü kategorisine girmektedir. Delirtme, intihar ettirme, evlileri ayırma, kısmet kapatma, aile huzurunun bozulması, evli kişiyi bağlama gibi amaçlarla yapılan kabala büyüleri ise kara büyüler kategorisine girmektedir. Ayrıca kaybolan bir eşyanın yerini öğrenme, hayatının gidişatı hakkında bilgi edinme, fal baktırma, kötülüğünü isteyen kişileri öğrenme, kısmetindeki kişiyi görme, bir kişinin kendisi için hayırlı olup olmadığını öğrenme, iş hayatının gidişatı hakkında bilgi edinme gibi amaçlarla da kabala öğretisi kullanılabilmektedir. Bu tür amaçlar büyü özelliği taşımamaktadır. Fal baktırma gibi bir özelliğe sahiptirler. Ancak fal gibi zayıf ve tahmini değil tamamen gerçek ve kesin bilgiler içermektedir. Çünkü kabala ilmini kullanabilen medyum hocamız, metafizik dünyayı görebilme gücüne sahiptir. Böylece geçmiş ve gelecekle ilgili birçok bilgiyi kolaylıkla öğrenebilmektedir. Bu bilgileri sizinle paylaşırken de kader süzgecinden geçirir. Sizi olumsuz etkileyecek bilgileri paylaşma noktasında medyum hocamız temkinli davranır. Unutmayın ki, medyum hocamızın sahip olduğu bilgiler oldukça ağırdır. Normal bünyede bir insanı delirtecek derecede tesirli olan bu bilgileri öğrenmek sizin için daima hayırlı olmayabilir. Bu nedenle her konuda medyum hocamızın ilmine ve olgunluğuna güven duymanız gerekmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Büyü Bozma

Kabala Bağlama Büyüsü Nedir?

Aşk ve sevgi konuları insanlık tarihine yön veren oldukça önemli duygulardır. Aşk uğruna büyük savaşlar yapılmış, bir hükümdarın kalbine girmek için binlerce kadın yarış halinde olmuştur. Bu nedenle bir kişiyi kendine bağlama büyüleri tarih boyunca insanların en çok tercih ettiği büyülerden olmuştur. Bu amaçla yapılan büyülerden en tesirli olanı kabala bağlama büyüsüdür. Çünkü kabala bağlama büyüsü kesin ve çok hızlı sonuç veren, etkili bir büyüdür. Kabala bağlama büyüsü sırasında kırmızı kabala ipi kullanılır. Az sayıda kişinin elde ettiği bu ip oldukça nadir bir materyaldir. Medyum hocamız, bu ipe çeşitli dualar okur. Bu dualar vasıtasıyla bazı metafizik varlıkları devreye sokar. Medyum hocamız büyü ritüeli sırasında bilekliği sizin sol bileğinize bağlar. Bu şekilde size bağlanmasını istediğiniz kişi kısa sürede size aşık olur. Zaten bir ilişkiniz var ise büyü yaptırdığını kişi size daha çok bağlanır, sözünüzden çıkmaz. Kabala bağlama büyüsü ise gözü dışarda olan koca eşine ve evine bağlanır, ilgisiz sevgili ilgilenir, karşılıksız aşk karşılık bulur.

Kabala Ayırma Büyüsü Nedir?

Kabala öğretisine vakıf kişiler bilgilerini her zaman hayırlı işler için kullanmazlar. Bazen de bir yuvayı yıkmak, nişanlıların yüzük atmasını sağlamak, karı kocayı boşatmak, sevgilileri ayırmak amacıyla da yapılan kabala büyüsü vardır. Bunlara kabala ayırma büyüsü denmektedir. Kabala ayırma büyüsü, kara büyüler kategorisinde yer almaktadır. Kabalistik öğreti, kişilerin mutluluğu ve dünyevi huzurunu sağlamayı kendine misyon edinmiştir. Bu nedenle birçok medyum hoca kabala öğretisini kullanarak ayırma büyüsü ya da evli kişileri bağlama büyüsü yapmayı reddetmektedir. Medyum hocamız da bu konuda oldukça katı kurallara sahiptir. Kendisi ikna olmadığı durumlarda asla bu tür büyüleri tercih etmemektedir. Bazı durumlarda eşi çeşitli büyülerle evi terk etmiş kişiler eşlerini o kişiden ayırmak için medyum hocamıza başvurmaktadır. Amaç eşinin üçüncü kişiden ayrılmasını sağlamaktır. Bu bir ayırma büyüsünden ziyade yuvayı yeniden kurmak büyüsüdür. Bu gibi geçerli nedenlerle kabala ayırma büyüleri oldukça sık yapılmamaktadır.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Hüddam İlmi

Evde Kabala Sevgi Büyüsü Yapmak Mümkün Müdür?

Büyü yaptırmak isteyenler çoğu kez büyüleri kendileri evde yapmak istemektedir. Ancak büyüler kesinlikle basit ritüeller değildir. Özellikle hüddam çağırma, cinleri devreye sokmaya yönelik büyüler riskli büyülerdir. Ritüel sırasında ağzınızdan çıkacak yanlış kelimeler geri dönmesi imkansız sonuçlara sebebiyet vermektedir. İstenmeyen sonuçlara sebebiyet vermemek nedeniyle öncelikle işin ehli bir medyum hocaya danışmanız gerekmektedir. Medyum hocamıza telefonla ulaşmanız da yeterli olacaktır. Kendisi size etkili bir kabala sevgi büyüsü duası hazırlayacaktır. Bu duanın hazırlanması için sizin adınız, anne adınız, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz ile sizi sevmesini istediğiniz kişinin adı, anne adı, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerini eksiksiz paylaşmanız gerekmektedir. İçeriğinde bu bilgiler ile devreye sokulacak olan hüddamın isminin yer aldığı büyü son derece hızlı ve etkili bir sonuç doğuracaktır. Bu duayı medyum hocamız belli bir ritüel dahilinde okur. Sizin de tekrarlamanız gereken dualar söz konusu olabilir. Bu duayı yatsı ezanından sonra abdest aldıktan sonra 7 kere okumanız gerekir. Bu şekilde duanın etki etmesi beklenir.

Kabala Büyüsü Nasıl Bozulur?

Büyülerin yapım ritüelleri gibi bozma ritüelleri de söz konusudur. Kabala büyüsü de etkileri son derece derin ve kalıcı büyülerden biridir. Bu nedenle kabala büyüsünü bozmak son derece zordur. Bu büyü için çeşitli cinler, hüddamlar ve çeşitli metafizik canlılar devreye sokulmaktadır. Bu güçleri devreden sokmak için güçlü bir medyum hocaya başvurmak gerekmektedir. Medyum hocamız büyü bozma işlerinde derin bir deneyime sahiptir. Kendisi bozması en güç büyüleri kolaylıkla bozabilmektedir. Bazı durumlarda büyünün kalıcı etkilerinden dönmek imkansız olmaktadır. Bu durumda medyum hocamız o büyünün etkileri tersine çevirecek başka bir büyü yapacaktır. Böylece kabala büyüsü etkilerini kaybetmiş olur.

Kabala Ayırma Büyüsü Ne Zaman Etki Eder?

Manevi çözümler yoluna başvuran kişiler yaptırdıkları ritüelin birkaç saatte etkilerini göstermesini beklerler. Ancak bu hiç mantıklı değildir. Çünkü sihirli değnek değmiş gibi yaşanan değişimler hem büyü yapılan kişi hem de çevresi tarafından fark edilmesine neden olur. Bu da büyünün bozulması yönünde adımlar atılmasına neden olur. Bu nedenle etkili bir büyü bir anda değil, zaman içinde etkilerini gösterir. İnternette ya da büyü kitaplarında birkaç saatte etki eden büyü tarifleri genellikle kandırma amacı taşımaktadır. Bunlara itibar etmemeniz gerekir. Sabır göstermeniz büyünün daha etkili olmasını sağlayacaktır. Medyum hocamızın yapmış olduğu kabala büyüsünde devreye sokulan hüddam hızlıca çalışmaya başlayacaktır. Büyü yapılmasını istediğiniz konuda etkilerini göstermeye başlar. Bu süreç üç gün ila 7 gün arasında değişmektedir. Bu sürecin sonunda büyünün kalıcı etkileri kendini göstermeye başlayacaktır. Büyünün tamamlanması bir ayı bulmaktadır. Bu bir ayın sonucunda büyünün etkileri kalıcı olacaktır.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Yahudi Büyüsü

Kabala Bilekliği Nedir?

Kabala öğretisinde bazı materyaller büyük önem taşımaktadır. İbrani Kraliçesi Rachel’in kırmızı renkteki türbe örtüsü kutsal kabul edilmektedir. Bu örtünün iplerinin ipleri çeşitli büyü ritüelleri sırasında kullanılmaktadır. Dünyada sayılı kişinin erişebileceği bu iplerin doğru dualarla bağlanması ile bileklik olarak kullanılabilmektedir. Sol bileğe takılmasıyla etki etmesi sağlanır. Bilekliği takan kişiyi kötülüklerden korur, bilekliği takan kişiye şans getirir, bilekliği takan kişiyi iyi enerjiyle sarar, bilekliği takan kişinin aşık olması istenen kişiye güzel görünmesini sağlar. Kabala bilekliğinin bu etkileri yaratabilmesi için gerçekten İbrani Kraliçesi Rachel’in kırmızı renkteki türbe örtüsünden koparılmış olması gerekmektedir. Ticari amaçlarla üretilmiş olan kırmızı bileklikleri asla kabala bilekliği özelliği taşımamaktadır. Bu tür bileklikler büyü ile okunsalar dahi bir etkiye sahip olmayacaktır. Yalnızca aksesuar niteliği taşırlar. Gerçek kabala bilekliklerine sahip olmak son derece zordur ve dünyada sayılı kişilerde bulunmaktadır.

Kabala Büyülerini Yahudi Olmayan Medyumlar da Yapabilir Mi?

Bazı büyüleri yapmak için, büyüyü yapan medyum hocanın soyunda taşıdığı kan önemli yer tutar. Örneğin Süryani büyülerini yalnızca, soyunda Süryani kanı taşıyan medyum hocalar yapabilmektedir. Ancak kabala büyüleri bu tür büyülerden değildir. Kabala büyüleri, kabala öğretisi kaynaklarına erişebilen medyum hocaların yapabildikleri büyülerdir. Dolayısıyla Yahudi olmayan ya da soyunda Yahudi kanı taşımayan medyum hocalar da kabala büyüleri yapabilmektedir. Kabala büyüleri, aynı zamanda Yahudi olmayan kişiler üzerinde de etki eden büyülerdir. Kalpten ve güçlü bir inançla büyünün etkilerine inanan herkes kabala büyüleri yaptırabilir. Medyum hocanın kudretli olması durumunda etki etmeyeceği kişi söz konusu olmayacaktır. Siz de her türlü dilek ve isteğiniz için medyum hocamıza danışabilirsiniz.

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu