Büyüler

Kilit Büyüsü

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Kilit günlük hayatta oldukça sık kullanılan bir materyaller. Çok eski zamanlardan bu yana değerli eşyaları, evleri korumak için kilitler kullanılmıştır. Evimizi korumak için kapımıza kilit takarız. Değerli eşyalarımızı kilitli sandıklara koyarız. Maddi değeri olan ziynetlerimizi ya da paramızı kilitli kasalarda saklarız. Bizim için önemli bilgileri içeren defterleri dahi kilitlerle koruruz. Kilitler günlük hayattaki kullanımları dışında büyü işlerinde de sık sık kilitler kullanılmaktadır. Uğur getirmesi, şans vermesi ya da kötülüklerden koruması için sık sık kilit kullanılmaktadır. Ayrıca bağlama büyüleri sırasında kilit materyali en sık kullanılan materyaller arasında yer almaktadır.

Kilit Büyüsü Nedir?

Kilit büyüsü, büyü ritüeli sırasında kilit materyalinin kullanıldığı her türlü manevi işleme verilen isimdir. Kilit materyalinin koruyucu gücünden dolayı büyü işlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Aşk ve bağlama en sık tercih edilen kilit büyüleridir. Ancak kilit büyüsünü basit bir aşk büyüsü olarak algılamamak gerekmektedir. Kilit büyüsü kapsamı oldukça geniş bir büyüdür. Bilinen büyüler arasında en yüksek etkiye sahip büyü kilit büyüsüdür.

Kilit Büyüsü Hangi Amaçlarla Yapılır?

Kilit büyüsü, birçok farklı amaçla yapılabilmektedir. İlk olarak aşk ve bağlama amaçlarıyla tercih edilir. Kilit kullanılarak yapılan aşk büyülerinde, büyü yapılan kişi sonsuza kadar, derin bir aşkla size bağlanır. Uğur getirmesi için yapılan kilit büyülerinde kısa sürede hayatınızdaki sorunlar düzelir. Şans getirmesi için yapılan aşk büyüleri de vardır. Bu durumda ise kişinin şansı olumlu yönde döner. Ev ya da araba sahibi olmak için de sık sık kilit büyüsü yapılmaktadır. Bir diğer kilit büyüsü yaptırma amacı ise kısmet açmak ya da kapatmaktır. Kısmet açma amacıyla yapılan kilit büyüsü, ak büyülerden biridir. Sevmediğiniz ya da size kötülüğü dokunan bir kişinin kısmetini kapatmak, işlerinin bozulması için yapılan kilit büyüleri ise kara büyülerdendir. Karı koca arasındaki bağı güçlendirmek, işlerin düzelmesi gibi amaçlarla da kilit büyüsü yapılabilmektedir.

Kilit Büyüsü Kimler Tarafından Yapılabilir?

Günlük hayatınızda size şans ve uğur getirmesi için saat, bileklik, kolye gibi takılarınızda kilit kullanabilirsiniz. Ya da anahtarlık olarak kilit tercih edebilirsiniz. Bu durumlar iyi niyet barındırır. Ancak yüksek bir etkiye sahip değildir. Kilit materyalinin yüksek bir etkiye sahip olması için belli bir ritüelle manevi anlam katılmış olması gerekmektedir. Bu tür işleri de yapabilecek kişiler uzman medyum hocalardır. Medyum hocamız, yetenekleri doğuştan gelen, ömrünün tümünü büyü ve manevi çözümlere adamış bir kişidir. Büyü işlemlerini kulaktan dolma bilgilerle, hazır dualarla, evde kendi kendinize yapmanız mümkün değildir. Ayrıca işin ehli olmayan sahte medyumlar, sıradan hocalar da bu konuda sizlere etkili bir ritüel uygulayamaz. Bu nedenle öncelikli olarak güvenilir bir medyum hocaya danışmanız gerekmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Canbar Büyüsü

Aşk İçin Yapılan Kilit Büyüsü Nedir?

Kilit büyüleri arasında en sık tercih edilenleri aşk büyüleridir. Aşk için yapılan kilit büyülerinde amaç bir erkeği ya da kadını kendine aşık etmektir. Aşk kilit büyüsü, bekar bir erkek ya da kadını aşık etmek için yapılmışsa ak büyü kabul edilir. Ancak bazı kişiler evli, nişanlı ya da ilişkisi olan kişileri bağlamak için kilit büyüsü yaptırabilmektedir. Bu tür büyüler yuva dağıtma ya da yuva kurulmasını engelleme amaçlarıyla yapıldığından dolayı kara büyüler kategorisinde yer almaktadır. Bazı durumlarda ise kişi başka bir büyünün etkisiyle evlilik kurmuş, nişanlanmış ya da bir ilişkiye başlamış olabilir. Bu yöndeki şüphelerinizi medyum hocamızla paylaşarak gerçeklik payı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer gerçekten kişi bir büyünün etkisindeyse bu büyüyü bozmaya yönelik işlem yaptırabilirsiniz.

Kilit Açma Büyüsünün Etkileri Nelerdir?

Kilit açma büyüsü yapılış amacına göre çeşitli etkiler gösterebilir. Bu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Arası bozuk olan karı kocanın huzur bulması.
 • İşleri bozuk olan kişinin işlerinin düzelmesi.
 • Kısmeti kapalı olan kişinin kısa sürede hayırlı kısmet bulması.
 • Karı kocanın muhabbet dolu bir evliliğinin olması.
 • Hiç sevmediği kişiye bir anda aşık olma.
 • Sürekli aynı kişiyi düşünme, rüyasında dahi o kişiyi görme.
 • Haneye bereket gelmesi.
 • Kısa sürede ev, araba gibi büyük bir varlığa sahip olma.
 • Uzun süredir evlenemeyen nişanlıların hızlıca evlilik yoluna girmesi.
 • Evini başka bir kadın için terk eden kocanın evine dönmesi.
 • Karısına şiddet uygulayan kocanın bu huyundan vazgeçerek, eşiyle mutlu bir beraberlik yaşaması.

Şans Getirmesi İçin Yapılan Kırk Kilit Duası Nedir?

Şans getirmesi için yapılan kırk kilit duası oldukça sık tercih edilmektedir. İçeriğinde Ali İmran Suresi, Fetih Suresi, Zümer Suresi, Tevbe Suresi, Enbiya Suresi, İsra Suresi, Enam Suresi, Bakara Suresi, Nasr Suresi, Araf Suresi, Mümtehine Suresi, Nas Suresi, Rad Suresi, Şura Suresi, İhlas Suresi, Saff Suresi, Mülk Suresi, Sebe Suresi, Kehf Suresi gibi surelerden çeşitli ayetler içermektedir. Hz. Fatıma tarafından sık sık okunan bu duayı hayırlı olan tüm dilekleriniz için okuyabilirsiniz. Bu nedenle kırk kilit duası okuyana bol hayır ve sevap kazandırır.

Kırk kilit duasını birçok farklı amaçla okuyabilirsiniz. Niyetinize uygun bir ritüelle duayı okumanız duanın daha tesirli olmasını sağlayacaktır. Kısmet açması, şans getirmesi, düşmanlardan korunma, karı koca arasındaki kavgaların son bulması, aşk ve muhabbet amaçlarıyla okunması için cuma günü sabah namazından sonra okunması daha hayırlıdır. Bir kap suya okuduktan sonra, suyu üç yudum içmek ve daha sonra gusül suyuna katıp gusül abdesti almak duanın etkisini artıracaktır.  Maddi durumun düzelmesi ve kötü büyüden kurtulmak içinse perşembe ve cuma sabahları okumak gerekir. Bu ritüeli 4 hafta sürdürmek gerekmektedir. 

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Rüya Nedir?

Kırk kilit duasının okunuşu şu şekildedir: Bismillâhirrahmânirrahîm İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ (2 defa). Selâmun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn. Legad câekum resûlun min enfusikum azîzun,aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm. Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ,subhâneke fekınâ azâben nâr. Ve tilke huccetunâ âteynâhâ ibrâhîme alâ kavmihî, nerfeu deracâtin men neşâu, inne rabbeke hakîmun alîm. Ve gul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûgân. Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. Gulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm. Ve erâdû bihî keyden. fe cealnâ humul ahserîn. Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn. ve lâ tumsikû bi isamil kevâfiri. Ve ulkıyes seharatu sâcidîn. minen nâsi men yettehızu min dûnillâhi endâden yuhıbbûnehum ke hubbillâh(hubbillâhi), vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh. Beyneha beyne ademe havva ve beyne yusuf ve züleyha ve fatımatuz zehra ve aliyyul murteda. ve bi hakkı muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve alihi. bihakkı cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ya hannan ya mennan ya deyyan ya burhan ya rıdvan ya sultan ya ğafuran. Bismillâhirrahmânirrahîm (21 kere). İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve reeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi hamdi rabbike vestagfirh, innehu kâne tevvâbâ. Nasrun minallâhi ve fethun karîbun, ve beşşiril mû’minîn. Yâ eyyûhellezîne âmenû. Gul huvallâhu ehad Allâhus samed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Leyse ke mislihî şey’un, ve huves semîul basîr. Gul eûzu bi rabbil felak Min şerri mâ halak ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Gul eûzu bi rabbin nâs. Gul kefâ billâhi şehîden beynî ve beynekum. Ve gul câel hakku ve zehekal bâtıl(bâtılu), innel bâtıle kâne zehûgân. Gul yecmeu beynenâ rabbunâ. Summe yeftehu beynenâ bil hakk(hakkı), ve huvel fettâhul alîm. Kul ereeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm. Gul e re’eytum in asbaha mâukum gavren fe men ye’tîkum bi maîn maîn. Gulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ ibrâhîm. Gul yâ eyyuhel kâfirûn.Lâ a’budu mâ ta’budûn.Gul kûnû gıradeten ḣâsi-în. Gul sîrû fîl ardı. Summenzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn. Gul men yekleüküm bil leyli ven nehâr. Gul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ. Gul innemâ ene beşerun mislukum yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhidun.
Ve selâmun alel murselîn Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn. ve bihi nesteıynu salavat (ve salavat getiriyoruz) vesselamun ala seyyidina ve nebiyyina ebul kasım el muhammed Allahumme salli ala muhammed ve ali muhammed vet tahirin Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Ya şakikefa Ya gahiru.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Bağlama Duası

Kilit Büyüsünü Bozmak Mümkün Müdür?

Kilit büyüsünün amacı kişinin kendi kısmetinin açılması, işlerinin düzelmesi, şans getirmesi şeklindeyse genellikle kimse tarafından bozulmak istenmez. Ancak bir erkeği ya da kadını kendine aşık etmek, evli kişileri eşlerinden ayırmak, bekar bir kimsenin kısmetini kapatmak gibi kötü niyetler karşı tarafa zarar verebilmektedir. Bu durumda kendisinde, eşinde ya da etrafında herhangi birinde kilit büyüsü yapıldığından şüphelenen kişiler bu büyüyü bozmak istemektedir. Büyü yapıldığını düşündüğünüz kişinin medyum hocamızla birebir görüşmesi daha etkilidir. Ancak özellikle aşk büyülerinde, büyünün etkisi altında olan kişi kendisine büyü yapıldığını kabul etmez. Yaşadığı duyguların kilit büyüsünden kaynaklandığını, aşkının sahte olduğunu reddeder. Bu durumda kişi medyum hocamızla görüşmeyi kabul etmez. Aynı zamanda büyü şüphenizi büyünün tesiri altındaki kişiyle paylaşırsanız, büyü yapılan kişi kendisine büyü yaptırana bu durumu anlatabilir. Büyü yaptıran kişi büyünün ortaya çıktığını anlayarak bozulmasına mani olmaya çalışabilir. Bu nedenle büyünün tesiri altında olan kişiye konuyu açmadan önce medyum hocayla görüşmeniz daha faydalı olacaktır. Medyum hocamız hüddam ilmini ve havas bilgisini kullanarak büyü yapılıp yapılmadığını araştırır. Bunun sonucunda gerçekten bir büyü yapıldığından emin olması durumunda büyü bozma ritüelini gerçekleştirir.

Büyü bozma işlemleri daima büyü bozma işlemlerinden daha zor ve karmaşıktır. Çünkü büyüyü yapan medyum hocanın ilmi, kudreti, büyüyü koruması, kullandığı materyaller kendisine özeldir. Büyüyü bozacak olan medyum hocanın da ona karşılık olarak daha kudretli bir hoca olması gerekmektedir. Bu nedenle büyü bozmak için başvuracağınız medyum hocanın güvenilir olmasına dikkat etmelisiniz. Medyum hocamız, büyü yapma ve büyü bozma işlerinde profesyonelleşmiş bir hocadır. Kabiliyeti kendisi küçük yaşlardayken ortaya çıkmıştır. Ailesi de bu yönde bir eğitim almasını sağlamış ve medyum hocamız kendisini oldukça fazla geliştirmiştir. Bu nedenle kendisine büyü bozma işlemleri sırasında sonsuz güvenebilirsiniz.

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu